Dienstverlening

Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Bij het geven van adviezen staat uw belang altijd centraal. In de Integriteitscode verklaren wij dat u kunt vertrouwen op onze integriteit.

In de code Onafhankelijk Advies geven wij aan dat wij ons in onze advisering altijd zullen laten leiden door uw belang en dat wij volledig vrij zijn in onze advisering. U kunt deze codes hieronder downloaden en bekijken.

Verder willen wij u graag informeren over de aard en reikwijdte van onze dienstverlening, waarin u als klant centraal staat en de wijze waarop onze beloning is geregeld.

U kunt hier onze vergelijkingskaarten bekijken en downloaden.

U kunt hier onze algemene voorwaarden en dienstenwijzer bekijken en downloaden.

Verwerkersovereenkomst wel of niet?

Regelmatig vragen werkgevers hun financieel adviseur met een beroep op de nieuwe privacyregels een verwerkersovereenkomst te sluiten. Zij veronderstellen dat dit verplicht is omdat persoonsgegevens van werknemers verwerkt worden voor bijvoorbeeld een pensioenregeling of een verzuimverzekering. De brancheorganisatie van financieel adviseurs (Adfiz) constateert dat dit niet nodig is, omdat gegevensverwerking doorgaans niet de primaire opdracht is.

Dat een verwerkersovereenkomst niet nodig is blijkt uit de AVG en de toelichting van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daar staat namelijk dat iemand zelf ‘verwerkingsverantwoordelijke’ is wanneer het verwerken van gegevens niet de primaire opdracht is, maar een uitvloeisel van een andere vorm van dienstverlening. Het adviseren en bemiddelen bij financiële regelingen voor werknemers, zoals pensioen en verzuim, voldoet hieraan. Een verwerkersovereenkomst is dan niet nodig.

Als werkgever moet u kunnen verantwoorden dat u aan de AVG voldoet. Een heldere verklaring die de werkgever in zijn privacy-dossier kan bewaren kan hem daarbij helpen. Daarvoor kunt u het statement van Adfiz gebruiken. Met dit statement kunt u als werkgever in uw privacy-dossier vastleggen waarom u geen verwerkersovereenkomst sluit met uw financieel adviseur. Zo voorkomt u tevens dat u als werkgever onnodig de verantwoordelijkheid voor het gegevensbeleid van uw financieel adviseur naar u toe trekt. Temeer omdat dit ook onnodige (administratieve) lasten voor u met zich mee zou brengen.

Stel ons gerust uw vraag