Steun voor ondernemers, maar ook voorwaarden

Nu de einddatum (1 juni) voor het eerste pakket steunmaatregelen in zicht komt, heeft het kabinet een tweede pakket gelanceerd, dat gaat gelden tot 1 oktober. Regelingen uit het eerste pakket lopen door, maar zijn ook aangepast. En zowel bedrijven als werknemers moeten realistisch zijn over de nieuwe economische werkelijkheid.

Bezorgde restauranteigenaar die zich in zijn leeg restaurant bevindt
Nieuws
Datum: 26-05-2020

De hoop dat de coronacrisis kort zou duren en de economie zich pijlsnel zou herstellen, is vervlogen. Het nieuwe noodpakket richt zich daarom niet meer alleen op het overeind houden van bedrijven. We moeten rekening houden met een langdurige recessie en een veranderde economie. Regelingen zijn daarom aangepast. Wat zijn de verschillen?

NOW: boete bij ontslag voor meer dan 20 mensen

NOW: de regeling waarmee de overheid de loonkosten overneemt tot een maximum van 90 procent als een bedrijf door de coronacrisis 20 procent of meer omzet verliest, wordt verlengd, maar in aangepaste vorm.

In eerste instantie was het voorstel om bedrijven die ondanks NOW-steun personeel ontslaan, niet langer de boete van 50 procent van de loonsom op te leggen. Het idee daarachter was dat ontslag mogelijk moet zijn zodat ondernemers de ruimte hebben om te saneren en te innoveren. Maar de oppositie en de vakbonden waren sterk tegen het afschaffen van de ontslagboete omdat zij vrezen voor massaontslagen. De regeling is daarom aangepast. De ontslagboete is alleen nog van toepassing als u als werkgever twintig of meer mensen ontslaat zonder overleg met de vakbonden of de ondernemingsraad. In dat geval moet u de subsidie terugbetalen, plus een boete van 5 procent over de totale loonsubsidie van al het personeel. Ontslaat u minder mensen maar had u voor hen wel loonsubsidie ontvangen? Dan moet u die altijd terugbetalen. Ook blijft het ontslagrecht in alle gevallen van kracht.

U kunt de subsidie in het tweede pakket vanaf 6 juli aanvragen.

TOGS: verlenging met maatwerk

Ondernemers in het mkb die hard werden geraakt door de coronacrisis, konden in het eerste pakket een eenmalige belastingvrije gift van 4.000 euro krijgen om hun materiële kosten te betalen, zoals huur, energiekosten en abonnementen. In die regeling komt nu meer ruimte voor maatwerk. De hoogte van de tegemoetkoming gaat afhangen van de kosten, de grootte van het bedrijf en het omzetverlies (minimaal 30 procent). Aanvankelijk zou het maximum naar 20.000 euro gaan, maar dat plafond is nu verhoogd naar 50.000 euro.

TOZO: partnerinkomen gaat meetellen

Zzp’ers die hard getroffen zijn, kunnen ook de komende drie maanden via de TOZO een bijstandsuitkering krijgen. Het verschil is dat het inkomen van de partner nu wel wordt meegeteld. Levensvatbaarheid van het bedrijf en het eigen vermogen blijven (nog) buiten beschouwing. Verder kunnen zzp’ers via de TOZO-regeling nog steeds een beroep doen op een gunstig krediet bij hun gemeente. Daarmee kunnen zij hun bedrijfskosten betalen.

Blik op de toekomst

Belangrijk is volgens het kabinet de focus op de veranderde economie, ook na de coronacrisis. De kans is groot dat veel werknemers ander werk moeten vinden. Overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties gaan daarom plannen maken voor het om- en bijscholen van personeel. Verder mogen er bij staatssteun geen eigen aandelen gekocht worden en mogen er geen bonussen en/of dividend aan aandeelhouders worden uitgekeerd.

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.

Stel ons gerust uw vraag

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.