Miljoenennota - Klimaat en veiligheid

Bedrijven staan voor grote uitdagingen op het gebied van klimaatverandering en energietransitie. Het kabinet heeft al een aantal subsidies om u als ondernemer te steunen. Die potjes worden groter. Ook voor het bestrijden van criminaliteit is geld beschikbaar.

Een plantje dat net uit de grond komt met allerlei klimaatverbeterende opties
Nieuws
Datum: 22-09-2021

Klimaatsubsidies en -regelingen

MIA. Het kabinet wil bedrijven stimuleren om te investeren in innovatieve, milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen met de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Hiermee mogen bedrijven een percentage van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst. Zij betalen dan minder inkomsten- en vennootschapsbelasting. De MIA kent nu 3 percentages: 13,5, 27 en 36. Vanaf 1 januari 2022 verhoogt het kabinet deze naar 27, 36 en 45.

Maakt u ook gebruik van de Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen), dan kan het netto belastingvoordeel oplopen tot ruim 14% van het investeringsbedrag. Investeringen die in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld nieuwe en innovatieve grondstofbesparende productieapparatuur, productieapparatuur voor het voorkomen van ontstaan van CO2 en volledig circulaire kantoorgebouwen of woningen.

Laadpalen. Al opgenomen in het Belastingplan was de verlenging van het lage tarief van energiebelasting voor elektriciteit geleverd aan laadpalen. Eerst zou het verlaagde tarief alleen van toepassing zijn in de periode van 2017 tot en met 2020. Dit is later verlengd tot en met 2022. Het verlaagde tarief geldt niet voor private laadpalen die geen zelfstandige aansluiting hebben, maar is wel van toepassing als u de laadpalen bij uw bedrijf plaatst.

SEBA. Voor de overstap naar elektrisch rijden voor zowel ondernemers als particulieren komt 600 miljoen euro extra vrij, onder meer via de SEBA-regeling.

SDE++. Het budget voor de SDE++-subsidies gaat omhoog met 3 miljard euro. Deze subsidie kunt u gebruiken voor het opwekken van hernieuwbare energie. Ook als u investeert in het produceren van hernieuwbare elektriciteit, warmte, gas of een combinatie van beide kunt u een beroep doen op de regeling.

WBSO aanvragen vereenvoudigd

Met de WBSO stimuleert de overheid ondernemers om te innoveren. De aanvraag van WBSO subsidies wordt vereenvoudigd. Naast een aanpassing in de systematiek van de aanvraag zal ook een verduidelijking worden gegeven in de kosten en uitgaven die van belang zijn voor de S&O verklaring. Deze verduidelijking lijkt te gaan over de mededeling die de S&O inhoudingsplichtige na afgifte van de verklaring moet doen over het bedrag aan kosten en uitgaven waarvoor de verklaring is afgegeven.

Criminaliteit

524 miljoen extra voor bestrijden ondermijning
Het komend jaar wordt 524 miljoen euro extra uitgegeven aan de bestrijding van toenemende ondermijnende criminaliteit. Ondermijning is de vermenging van de onder- en bovenwereld, bijvoorbeeld door infiltratie of omkoping van het bedrijfsleven. Mkb’ers lopen als gevolg van ondermijning risico op afpersing of misbruik van je bedrijfspand door criminelen.

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.

Stel ons gerust uw vraag

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.