LInkedin Facebook Twitter Instagram YouTube

Verzekerd bij arbeidsongeschiktheid. Maar voor hoe lang?

U heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten om zeker te zijn van inkomsten, als u door ziekte of een aandoening langdurig niet kunt werken. Maar tot welke leeftijd keert deze verzekering uit?

U heeft misschien jaren geleden een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afgesloten. Op dat moment heeft u afgesproken voor hoe lang u een uitkering ontvangt. Dat kan bijvoorbeeld een periode van twee jaar zijn. In de praktijk blijkt namelijk dat veel arbeidsongeschikten na twee jaar weer aan het werk zijn. Maar u kunt ook een langere periode afgesproken hebben, bijvoorbeeld tot uw AOW-leeftijd. Wel zo prettig, die grotere zekerheid. Maar ziet u het addertje onder het gras niet over het hoofd?

AOW-hiaat
Veel oudere AOV’s hebben namelijk als einddatum nog de AOW-leeftijd die gold op het moment van afsluiten: 65 jaar. In sommige polissen is de eindleeftijd zelfs 60 jaar. Maar de AOW-leeftijd ligt inmiddels op 66 jaar en gaat de komende jaren verder omhoog tot 67 jaar en drie maanden. En dat is een risico. Want stel dat u op uw 63e arbeidsongeschikt wordt. Dan krijgt u nog twee jaar een uitkering. Vervolgens moet u de periode tot uw AOW zelf financieel zien te overbruggen. U heeft een AOW-hiaat.

Op zoek naar een oplossing
Het kan zijn dat het AOW-hiaat in uw AOV al gerepareerd is, maar lang niet altijd is dat gebeurd. Check daarom de eindleeftijd die op uw AOV-polis staat. Is dat nog steeds 65 jaar, neem dan contact met ons op. Wij bespreken met u wat een goede oplossing is. Misschien kunt u de eindleeftijd alsnog op uw werkelijke AOW-datum zetten. Is dat bij uw verzekeraar niet mogelijk? Dan gaan wij voor u op zoek naar een andere aanbieder. Of u treft maatregelen om het risico zelf te dragen. Bijvoorbeeld door voor een financiële buffer te zorgen. Vanuit die reserve kunt u dan bij arbeidsongeschiktheid de laatste jaren voor uw AOW inkomsten halen.

Langer verzekerd zijn?
Heeft u een korte uitkeringsperiode afgesproken, maar staat u niet meer achter die keuze? Ook dan doet u er goed aan contact met ons op te nemen. Wij gaan na of aanpassingen mogelijk zijn en wat een hogere einddatum doet met uw premie.11-04-2018

Bezoekadres

Zwolseweg 17-21
2994 LB Barendrecht

Postadres

Postbus 1185
2990 CA Barendrecht

Contact

06-515 068 07 voor algemene vragen
 06-184 527 99  voor schademeldingen of vragen

info@tinke.nl
0180 - 623 000

Wij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 08.30 en 17.00 uur. U belt tegen het lokale tarief, plus eventuele kosten voor het gebruik van uw mobiele telefoon. Wij hebben geen keuzemenu, u krijgt altijd direct een medewerker aan de lijn.

Kvk nummer 24264808| WFT nummer 12002873| Disclaimer| PrivacyWebsite by DenK Internet Solutions
Top