LInkedin Facebook Twitter Instagram YouTube

Meer medewerkers, meer verplichtingen

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek verwacht ruim 16 procent van de ondernemers dit jaar nieuwe medewerkers aan te trekken. Gaat ook u uw personeelsbestand uitbreiden? Dan kunnen uw verplichtingen toenemen. Waar moet u aan denken?

Medezeggenschap
Als uw bedrijf groeit naar meer dan 10 werknemers, moet u aan de slag met medezeggenschap. Een minimale vereiste is dat u personeelsvergaderingen belegt, waar u medewerkers informeert en hun inspraak geeft. En als de meerderheid van het personeel om een personeelsvertegenwoordiging vraagt, moet die er ook komen.
Vanaf vijftig werknemers bent u verplicht een ondernemingsraad (OR) in te stellen. U stelt dan eerst een voorlopig OR-reglement op en organiseert vervolgens verkiezingen voor de eerste OR.

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie
Zodra u personeel in dienst heeft, is een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) verplicht. Zolang u voor maximaal 40 uur per week arbeid laat verrichten (alle werknemers bij elkaar opgeteld) mag u nog gebruik maken van de Checklist Gezondheidsrisico’s. Maar als uw personeelsbestand groeit, volstaat die niet meer. U moet dan zelf een RI&E opstellen waarmee u uw specifieke bedrijfsrisico's in kaart brengt. Ook een plan van aanpak met maatregelen om knelpunten op te lossen, hoort daarbij.

Preventiemedewerker
In ieder bedrijf met medewerkers is een preventiemedewerker verplicht. Deze werkt actief aan het bevorderen van de veiligheid en de gezondheid binnen het bedrijf. Heeft u minder dan 25 werknemers in dienst, dan mag u als werkgever zelf nog de taken van de preventiemedewerker op u nemen. Bij een groter personeelsbestand moet u één of meer werknemers als preventiemedewerker aanwijzen.

Transitievergoeding
Sinds 1 juli 2015 heeft een werknemer met een dienstverband van minimaal twee jaar bij ontslag recht op een transitievergoeding. Zolang u minder dan 25 werknemers in dienst heeft, kunt u – als u aan de voorwaarden voldoet – in bepaalde gevallen volstaan met een lagere transitievergoeding. Komt u uit boven de 25 werknemers, dan geldt deze uitzondering niet meer.

Betere secundaire arbeidsvoorwaarden
Naast nieuwe verplichtingen, zijn er nog de wensen van uw medewerkers waar u rekening mee moet houden. Want nu er weer meer banen zijn, durven zij hogere eisen te stellen aan hun arbeidsvoorwaarden. Het gaat dan niet alleen om een hoger salaris, maar ook om een rijker pakket aan voorzieningen, onder andere op het gebied van pensioen, inkomensbescherming bij arbeidsongeschiktheid en collectieve verzekeringen. Wilt u weten hoe u uw pakket secundaire arbeidsvoorwaarden kunt verbeteren? Neem dan contact op met ons kantoor.23-05-2017

Bezoekadres

Zwolseweg 17-21
2994 LB Barendrecht

Postadres

Postbus 1185
2990 CA Barendrecht

Whatsapp

06-515 068 07 voor algemene vragen
 06-184 527 99  voor schademeldingen of vragen

Contact

info@tinke.nl
 0180 - 623 000

Wij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 08.30 en 17.00 uur. U belt tegen het lokale tarief, plus eventuele kosten voor het gebruik van uw mobiele telefoon. Wij hebben geen keuzemenu, u krijgt altijd direct een medewerker aan de lijn.

Kvk nummer 24264808| WFT nummer 12002873| Disclaimer| PrivacyWebsite by DenK Internet Solutions
Onze website plaatst geen tracking cookies. Geïntegreerde (social) media als Facebook, YouTube of AddThis kunnen bij gebruik ervan dat wel doen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw apparaat (computer, tablet of mobiele telefoon) wordt geplaatst.

Hoe wij cookies gebruiken

Wij plaatsen uitsluitend functionele cookies voor een optimale werking van de website. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen en dat maakt een volgend bezoek aan onze website gemakkelijker.

Cookies van derden

Bij de cookies die via onze website worden geplaatst, kunnen cookies van andere partijen zitten. Deze cookies meten bijvoorbeeld het gebruik van onze website. Deze zogenaamde statistische cookies geven ons inzichten waarmee wij onze website vervolgens verder kunnen optimaliseren om zo de gebruikerservaring van bezoekers te verbeteren. Deze inzichten gebruiken wij uitsluitend ten behoeve van onszelf en er worden geen gegevens gedeeld met derden zoals bijvoorbeeld Google.

Verder treft u buttons aan van bijvoorbeeld Addthis, Facebook, Twitter of LinkedIn. Met deze buttons kunt u informatie van onze website delen. Ook is het mogelijk dat er video's van YouTube op onze website staan of applicaties van andere partijen. Hiervoor worden cookies geplaatst vanuit deze (social) media. Wij hebben daar geen invloed op. Wilt u hier meer over weten? Lees dan de privacyverklaringen van deze (social media)kanalen. Daarin staat wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via dit soort cookies verwerken.

Uitschakelen cookies

U kunt het gebruik van cookies uitschakelen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en apparaat dat u gebruikt moet aanpassen. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen.

Top